Povlaštena mjesečna parkirna karta

Povlaštena mjesečna parkirna karta izdaje se isključivo za Zonu 0 (Stari grad), Zonu 1 (ulice: Trgovačka, 1. svibnja, Dante Alighieri, Mlinska, Pozioi, Brolo, Ernesta Miloša, 8. ožujka) i Zonu 4 (Kolodvorska ulica).

Pravo na kupnju povlaštene karte za određenu parkirališnu zonu ima fizička osoba (stanar) koja:

-ima prebivalište ili boravište na području odnosne parkirališne zone što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o adresi stanovanja;

-ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili koja koristi vozilo drugog vlasnika temeljem ugovora o najmu, ugovora o posudbi, ugovorom o leasingu ili drugog pravnog posla, a što dokazuje ispravom o pravnom poslu u kojoj su obvezatno naznačeni marka i model vozila, boja, broj šasije i broj registarskih oznaka.

Cijena povlaštene mjesečne karte za fizičke osobe iznosi:

-u periodu od 01.05. – 31.10. 50,00 kn/mjesec
-u periodu od 01.11. – 30.04. 25,00 kn/mjesec

Pravo na kupnju povlaštene karte ima obrtnik ili pravna osoba koja:

-koristi ili je vlasnik poslovnog prostora na području odnosne parkirališne zone što dokazuje ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora;

-ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili koja koristi vozilo drugog vlasnika temeljem ugovora o najmu, ugovora o posudbi, ugovora o leasingu ili drugog pravnog posla, a što dokazuje ispravom o pravnom poslu u kojoj su obvezatno naznačeni marka i model vozila, boja, broj šasije i broj registarskih oznaka.

Cijena povlaštene mjesečne karte za obrtnike i pravne osobe iznosi:

- u periodu od 01.05. – 31.10. 200,00 kn/mjesec
- u periodu od 01.11. – 30.04. 100,00 kn/mjesec

 

Pročitano 3665 puta

Copyright: Komunela d.o.o. Development: Studio web art