Pratite nas  

Pojmovnik

Međuvlasnički odnosi

Suvlasništvo
Kada više osoba ima neku stvar (zgradu) u svome vlasništvu, tako da svakoj pripada po dio toga prava vlasništva u razmjeru prema veličini njegovog suvlasničkog dijela. Ukoliko suvlasnici ne odrede drugačije, pretpostavlja se da su suvlasnički udjeli jednaki.

Zajedničko vlasništvo
To je vlasništvo više osoba (zajedničara) na jednoj stvari (zgradi) pri čemu veličina njihovih udjela u toj stvari nije određena ali je odrediva. Zajedničar svoj dio ne može otuđiti drugoj osobi, osim drugom zajedničaru, a u slučaju smrti njegov udio prelazi na nasljednike. Zajedničari zgradom upravljaju zajednički i u pravilu na način na koji svojom zgradom upravljaju suvlasnici.

Stambena zgrada
To je zgrada koja se sastoji od stanova kao posebnih dijelova zgrade. Može imati jedan ili više ulaza. Ukoliko stambene zgrada ima više ulaza, pretpostavka je da se radi o jednoj stambenoj zgradi, ali se može dokazivati i da je riječ o više stambenih zgrada.

Međuvlasnički ugovor
To je ugovor kojim se uređuju uzajamni odnosi suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem zgrade koji se sklapa u pisanom obliku. Smatra se da je valjan ako ga je sklopila većina suvlasnika koja drži većinu suvlasničkih udjela u zgradi.

Predstavnik suvlasnika
Predstavnik suvlasnika je osoba koju su izabrali suvlasnici kako bi ih zastupao prema upravitelju i svim ostalim tijelima državne uprave, te komunalnim poduzećima. Obaveze predstavnika proizlaze iz Međuvlasničkog ugovora i to: ovlašteni predstavnik zaključuje ugovore u ime ostalih suvlasnika (npr. Ugovor o upravljanju) sa izabranim Upraviteljem o najmu zajedničkih prostorija, sudjeluje u odabiru izvoditelja, ovjerava radne naloge kao potvrdu izvršenja poslova, vodi brigu o zajedničkim prostorima i zemljištu koje pripada zgradi, podnosi izvješće o radu najmanje jednom godišnje.

Zajednička pričuva
To je namjenski vezana zajednička imovina svih suvlasnika zgrade namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšanja zgrade. Ta se sredstva koriste u skladu s godišnjim ili višegodišnjim programom održavanja zgrade. Osnovica za obračun pričuve je veličina suvlasničkog dijela svakog suvlasnika.

Pravo upravljanja zgradom
To je pravo odlučivanja o svemu što se tiče same zgrade, koje pravo i dužnosti ima svaki suvlasnik zgrade zajedno sa svim ostalima. Povezano je sa zgradom i slijedi njenu pravnu sudbinu.

Pročitano 2194 puta

Copyright: Komunela d.o.o. Development: Studio web art

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).