Pratite nas  

Upravljanje i održavanje stambenih zgrada

Svjedoci smo činjenice da život u stambenoj zgradi može biti vrlo ugodan, ali isto se tako može pretvoriti u noćnu moru. Da se ne bi dogodilo ovo drugo, o njoj netko mora voditi brigu. Zakonodavac je propisao da to mora biti upravitelj, a na stanarima je odluka, ali i odgovornost, kome će ukazati svoje povjerenje. Često se susrećemo s ljudima koji misle ili tvrde kako je plaćanje pričuve još jedan u nizu nameta, a izbor upravitelja nešto od čega nema pretjerane koristi. Isto tako, netko može primijetiti da upravitelj ranije nije postojao, pa je opet bilo nekako, a nije se niti plaćala pričuva. Da, ali tada je postojao drugi oblik vlasništva i organizacije. U to vrijeme, sve je bilo „naše", brigu smo vodili „svi", a odgovornost je bila „kolektivna". Kao rezultat toga, danas imamo oko 70% stambenih zgrada u koje se ulagalo vrlo malo, ili gotovo ništa.  Golim okom vidljive posljedice su oronule i dotrajale fasade, krovovi koji nakon svakog malo jačeg nevremena otpadaju, zapuštena stubišta često bez rasvjete, ulazna vrata i prozori na zgradama odavna već nemaju svoju funkciju...

Ali, ostavimo prošlost. Danas su stanovi u zgradama većinom u privatnom vlasništvu, a zajednički dijelovi kao njihova sastavnica čine suvlasnički dio. To znači da stanari, osim što su vlasnici stanova i poslovnih prostora u zgradama, istovremeno su i suvlasnici zajedničkih dijelova i uređaja zgrada te stoga moraju izvršavati obveze u svezi održavanja i upravljanja objektom propisane zakonima i drugim pozitivnim propisima.

Obveze koje se moraju ispunjavati odnose se na:

-          održavanje zgrade u graditeljskom i funkcionalnom smislu
-          izvođenje nužnih i hitnih popravaka na zgradama
-          osiguranje zgrade
-          provođenje mjera od požara
-          deratizacija i dezinsekcija
-          prikupljanje sredstava zajedničke pričuve koja služe za podmirenje troškova održavanja zgrade te obavljanje svih drugih poslova vezanih za održavanje zgrade.

Sve ove navedene obveze propisane su odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o gradnji te drugih propisa. U slučaju nepoštivanja propisanih obveza, suvlasnici mogu odgovarati prekršajno i kazneno.

Ono što uvijek napominjemo svojim korisnicima, ali i svima onima koji nas kontaktiraju je to da njihova nekretnina vrijedi onoliko koliko se u nju konstantno ulaže misleći pritom na zajedničke dijelove. Dakle, osim što stanovanje u održavanoj i uređenoj zgradi doprinosi kvaliteti našeg svakodnevnog življenja, ono direktno uvećava vrijednost naše vlastite nekretnine.

Zajednički dijelovi i uređaji zgrade

Jedan od razloga mogućih nesuglasica među stanarima jeste točno nepoznavanje koji dijelovi zgrade su zajednički. Stoga nudimo njihov popis prema Uredbi o održavanju zgrada. Zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade smatraju se:

- nosiva konstrukcija zgrade (temelji, nosivi zidovi, stupovi, krovna konstrukcija i sl.)
- pokrov
- pročelja zgrada uključivo prozori i vrata
- elementi zaštite od vanjskih utjecaja na zajedničkim dijelovima zgrade (kapci, žaluzine, grilje i sl)
- krovna i ostala limarija na zajedničkim dijelovima zgrade
- dimnjaci i ventilacijski kanali, hidranti, protupožarni sustavi i instalacije uključujući i protupožarne aparate u  zajedničkim dijelovima zgrade
- zajednička stubišta uključujući i ogradu stubišta
- požarni prilazi, ljestve i stepeništa
- dizala u zajedničkim dijelovima zgrade s instalacijama i uređajima koji omogućavaju njihovu redovitu uporabu
- instalacije za dovod plina i električne energije do brojila stana ili drugog posebnog dijela zgrade
- instalacije kanalizacije, glavni vertikalni i horizontalni vodovi i temeljne instalacije uključivo reviziona okna - vodovodne instalacije od glavnog vodomjera za zgradu do odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade
- sanitarni uređaji i instalacije vodovoda i kanalizacije u zajedničkim dijelovima zgrade
- električne instalacije stubišne rasvjete i drugih trošila u zajedničkim dijelovima zgrade, glavna razvodna ploča s uklopnim satom, el. instalacije za stanove i posebne dijelove zgrade do brojila za stan ili drugi posebni dio zgrade
- nužna i panik rasvjeta
- zajedničke instalacije centralnog grijanja i centralne pripreme tople vode do radijatorskog ventila odnosno ventila trošila u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade
- radijatori i druga grijaća tijela u zajedničkom dijelu zgrade
- telefonske instalacije do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade
- zajedničke televizijske ili radio antenske instalacije uključujući i kabelske i satelitske instalacije s pojačalom i svim drugim zajedničkim uređajima koji omogućuju redoviti prijam, do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade
- instalacije i uređaji za zvonce, električne brave i interni govorni uređaj od ulaza u zgradu do stana ili drugog posebnog dijela zgrade odnosno do mjesta odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade
- zajednička kotlovnica i toplinska podstanica
- zajednička hidroforska postrojenja i bunari za vodu, prepumpne stanice za otpadnu vodu i pumpne stanice za vodu, električni agregati, aku baterije i drugi uređaji za rasvjetu, pokretanje dizala i sl.
- gromobranske instalacije
- kanali za smeće
- septičke jame, kao i drugi dijelovi zgrade koje suvlasnici utvrde Međuvlasničkim ugovorom

Pročitano 4818 puta

Copyright: Komunela d.o.o. Development: Studio web art

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).