Bočna Kontakt slika

PODACI TVRTKE

Komunela d.o.o.
Tribje 2,
52470 UMAG
Hrvatska – Croatia | EU

 +385 (0)52 743 – 297

info@komunela.hr
www.komunela.hr

Upisan u Trgovački sud u Rijeci
OIB: 06875741633
Porezni broj: 01239384
MBS: 040041469
Temeljni kapital u iznosu od: 24.420.000,00 kn
Uplaćen u cjelosti.

Istarska Kreditna Banka d.d Umag
IBAN: HR9623800061140007620

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR9724020061100267633

Osnivač – Član društva:
Grad Umag | OIB: 84097228497

Osobe ovlaštenje za zastupanje:
Goran Slavujević | Predsjednik uprave
Fulvio Valenta | Član uprave

 

KONTAKT FORMA
  DRUŠTVENE MREŽE

  facebook ikona

  Facebook

  Pratite nas na Facebooku i prvi doznajte za naše akcije i evente.

  Instagram ikona

  instagram

  Na Instagramu možete vidjeti i pratiti sve što Komunela d.o.o. pruža.

  Location
  FACEBOOK QR
  Location
  INSTAGRAM QR

  KONTAKTI NAŠIH DJELATNIKA

  UPRAVA

  Goran Slavujević, predsjednik uprave
  E-mail: goran.slavujevic@komunela.hr

  Fulvio Valenta, član uprave
  E-mail: fulvio.valenta@komunela.hr

  Ivana Coslovich, stručni suradnik za hortikulturu
  E-mail: ivana.coslovich@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 770 946

  Nikola Kavčić, pravnik
  E-Mail: nikola.kavcic@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 770 947

  Ana Božić, referent općih poslova
  E-Mail: ana.bozic@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 770 943


  RAČUNOVODSTVO, FINANCIJE I OPĆI POSLOVI

  Mirjana Novacco, rukovoditelj
  E-mail: mirjana.novacco@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 633 576

  Irena Dujak, knjigovođa kontrolor
  E-mail: irena.dujak@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 205 844

  Sara Bose, knjigovođa blagajnik
  E-mail: sara.bose@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 720 846

  KOMUNALNI POSLOVI I ZELENE POVRŠINE

  Boris Nedeljković, voditelj
  E-mail: boris.nedeljkovic@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 770 942

  PARKIRALIŠTA I NADZOR

  Nenad Mekić, voditelj
  E-mail: nenad.mekic@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 770 939

  Elena Lasan, administrator parkinga
  E-mail: elena.lasan@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 743 297

  Kontrolori
  Telefon: +385 (0)52 770 941

  UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA

  Giorgio Belanzin, voditelj
  E-mail: giorgio.balanzin@komunela.hr
  Adresa: Trgovačka 6, 52470 Umag
  Telefon: +385 (0)52 577 791

  Mateo Stipanović, referent tehničkih poslova
  E-mail: mateo.stipanovic@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)99 273 9546

  Tanja Rako, referent administrator I
  E-mail: tanja.rako@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 463 359

  Marina Radočaj, referent administrator II
  E-mail: marina.radocaj@komunela.hr


  UGOSTITELJSTVO

  Adi Borić, voditelj
  E-mail: adi.boric@komunela.hr


  TRŽNICA

  Sebastian Davidović, Nadzornik tržnice
  Telefon: +385 (0)91 133 5350

  SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE 

  TANJA RAKO, službenica za informiranje
  E-mail: tanja.rako@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 577 791

  UPRAVA

  Goran Slavujević, predsjednik uprave
  E-mail: goran.slavujevic@komunela.hr

  Fulvio Valenta, član uprave
  E-mail: fulvio.valenta@komunela.hr

  Ivana Coslovich, stručni suradnik za hortikulturu
  E-mail: ivana.coslovich@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 770 946

  Nikola Kavčić, pravnik
  E-Mail: nikola.kavcic@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 770 947

  Ana Božić, referent općih poslova
  E-Mail: ana.bozic@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 770 943


  RAČUNOVODSTVO, FINANCIJE I OPĆI POSLOVI

  Mirjana Novacco, rukovoditelj
  E-mail: mirjana.novacco@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 633 576

  Irena Dujak, knjigovođa kontrolor
  E-mail: irena.dujak@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 205 844

  Sara Bose, knjigovođa blagajnik
  E-mail: sara.bose@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 720 846

  KOMUNALNI POSLOVI I ZELENE POVRŠINE

  Boris Nedeljković, voditelj
  E-mail: boris.nedeljkovic@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 770 942

  PARKIRALIŠTA I NADZOR

  Nenad Mekić, voditelj
  E-mail: nenad.mekic@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 770 939

  Elena Lasan, administrator parkinga
  E-mail: elena.lasan@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 743 297

  Kontrolori
  Telefon: +385 (0)52 770 941

  UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA

  Giorgio Belanzin, voditelj
  E-mail: giorgio.balanzin@komunela.hr
  Adresa: Trgovačka 6, 52470 Umag
  Telefon: +385 (0)99 273 9546

  Mateo Stipanović, referent tehničkih poslova
  E-mail: mateo.stipanovic@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 770 944

  Tanja Rako, referent administrator I
  E-mail: tanja.rako@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 463 359

  Marina Radočaj, referent administrator II
  E-mail: marina.radocaj@komunela.hr


  UGOSTITELJSTVO

  Adi Borić, voditelj
  E-mail: adi.boric@komunela.hr


  TRŽNICA

  Sebastian Davidović, Nadzornik tržnice
  Telefon: +385 (0)91 133 5350

  SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE 

  TANJA RAKO, službenica za informiranje
  E-mail: tanja.rako@komunela.hr
  Telefon: +385 (0)52 577 791

  Bočna Kontakt slika