PODACI TVRTKE

Komunela d.o.o.
Tribje 2,
52470 UMAG
Hrvatska – Croatia | EU

 +385 (0)52 743 – 297
 +385 (0)52 720 – 846

info@komunela.hr
www.komunela.hr

Upisan u Trgovački sud u Rijeci
OIB: 06875741633
Porezni broj: 01239384
MBS: 040041469
Temeljni kapital u iznosu od: 24.420.000,00 kn
Uplaćen u cjelosti.

Istarska Kreditna Banka d.d Umag
IBAN: HR9623800061140007620

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR9724020061100267633

Osnivač – Član društva:
Grad Umag | OIB: 84097228497

Osobe ovlaštenje za zastupanje:
Goran Slavujević | Predsjednik uprave
Fulvio Valenta | Član uprave

 

KONTAKT FORMA
DRUŠTVENE MREŽE

facebook

Facebook

Pratite nas na Facebooku i prvi doznajte za naše akcije i evente.

instagram 2

instagram

Na Instagramu možete vidjeti i pratiti sve što Komunela d.o.o. pruža.

Location
FACEBOOK QR
Location
INSTAGRAM QR

KONTAKTI NAŠIH DJELATNIKA

UPRAVA

Goran Slavujević, predsjednik uprave
E-mail: goran.slavujevic@komunela.hr

Fulvio Valenta, član uprave
E-mail: fulvio.valenta@komunela.hr

 

ODJEL RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA

Mirjana Novacco, voditelj računovodstva i financija
E-mail: mirjana.novacco@komunela.hr

Martina Zankola
, knjigovođa – administrator
E-mail : martina.zankola@komunela.hr

Sara Bose, blagajnik – administrator
E-mail : sara.bose@komunela.hr

 

ODJEL KOMUNALNIH POSLOVA

Boris Nedeljković, rukovoditelj RJ Hortikulture i komunalnih usluga
E-mail: boris.nedeljkovic@komunela.hr

Ivana Coslovich, stručni suradnik za hortikulturu
E-mail: ivana.coslovich@komunela.hr

Dimitrije Taškovski, voditelj odjela hortikulture
E-mail: info@komunela.hr

 

ODJEL PARKINGA

Dražen Puškadija, voditelj odjela parkinga
E-mail: drazen.puskadija@komunela.hr

 

ODJEL UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA

Adrijano Jurišević, voditelj odjela upravljanja nekretninama
E-mail: adrijano.jurisevic@komunela.hr

Tanja Rako, samostalni referent za upravljanje nekretninama
E-mail: tanja.rako@komunela.hr

 

UGOSTITELJSTVO • FOOD AND BEVERAGE 

Erik Rakar, Voditelj ugostIteljskog objekta
E-mail: erik.rakar@komunela.hr

 

ODJEL TRŽNICA

Sebastian Davidović, Nadzornik tržnice

UPRAVA

Goran Slavujević, predsjednik uprave
E-mail: goran.slavujevic@komunela.hr

Fulvio Valenta, član uprave
E-mail: fulvio.valenta@komunela.hr

 

ODJEL RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA

Mirjana Novacco, voditelj računovodstva i financija
E-mail: mirjana.novacco@komunela.hr

Martina Zankola
, knjigovođa – administrator
E-mail : martina.zankola@komunela.hr

Sara Bose, blagajnik – administrator
E-mail : sara.bose@komunela.hr

 

ODJEL KOMUNALNIH POSLOVA

Boris Nedeljković, rukovoditelj RJ Hortikulture i komunalnih usluga
E-mail: boris.nedeljkovic@komunela.hr

Ivana Coslovich, stručni suradnik za hortikulturu
E-mail: ivana.coslovich@komunela.hr

Dimitrije Taškovski, voditelj odjela hortikulture
E-mail: info@komunela.hr

 

ODJEL PARKINGA

Dražen Puškadija, voditelj odjela parkinga
E-mail: drazen.puskadija@komunela.hr

 

ODJEL UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA

Adrijano Jurišević, voditelj odjela upravljanja nekretninama
E-mail: adrijano.jurisevic@komunela.hr

Tanja Rako, samostalni referent za upravljanje nekretninama
E-mail: tanja.rako@komunela.hr

 

UGOSTITELJSTVO • FOOD AND BEVERAGE 

Erik Rakar, Voditelj ugostIteljskog objekta
E-mail: erik.rakar@komunela.hr

 

ODJEL TRŽNICA

Sebastian Davidović, Nadzornik tržnice