Parkirališta
Grad Umag

Parkirališta
Grad Umag

PARKIRALIŠTA U GRADU UMAGU

O

djel parkirališta nudi Vam sve potrebne informacije sa našh parkirališta i parkirnih odjela u gradu Umagu i okolici Grada Umaga. U slučaju da niste pronašli željenu informaciju, smatrate kako je informacija pogrešna ili imate upit, odnosno pritužbu sa odjela parkinga, molimo Vas poslužite se kontakt formom na donjem dijelu ove stranice.

Odjel Parking
DRAŽEN PUŠKADIJA
Voditelj odjela Parking
E-mail:
drazen.puskadija@komunela.hr
DRAŽEN PUŠKADIJA
Voditelj odjela Parking
E-mail:
drazen.puskadija@komunela.hr
 • ZONA 1 • SMS 708528

  Z1

  INFORMACIJE

  Zona 1 nalazi se u ulicama:
  Kroz vrtove – tržnica
  Stari grad,
  8. ožujka,
  Ulica Dante Alighieri
  Trgovačka ulica

  VRIJEME I RAZDOBLJA
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Razdoblje naknade 0d 01.04 do 31.10 0d 01.11 do 30.03
  Vrijeme Naplate RADNI DAN 07:00h • 24:00h 07:00h • 24:00h
  Vrijeme Naplate SUBOTA 07:00h • 24:00h 07:00h • 24:00h
  Vrijeme Naplate NEDJELJA 07:00h • 24:00h BEZ NAPLATE
  Vrijeme Naplate PRAZNIK 07:00h • 24:00h BEZ NAPLATE

  I. KATEGORIJA • DNEVNE I SATNE KARTE
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Cijena satne karte 20,00 kn 20,00 kn
  Cijena dnevne karte 360,00 kn 360,00 kn

  II. & III. KATEGORIJA • DNEVNE I SATNE KARTE
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Cijena satne karte Nije moguće parkiranje za II. kategoriju Nije moguće parkiranje za II. kategoriju

  POVLAŠTENE KARTE
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Cijena mjesečne karte PRAVNA OSOBA 200,00 kn 200,00 kn
  Cijena godišnje karte PRAVNA OSOBA 600,00 kn 600,00 kn
  Cijena mjesečne karte FIZIČKA OSOBA 50,00 kn 50,00 kn
  Cijena godišnje karte FIZIČKA OSOBA 600,00 kn 600,00 kn
 • ZONA 2 • SMS 708329

  Z2

  INFORMACIJE

  Zona 2 nalazi se u ulicama:
  Mlinska ulica
  Pozioi
  Brolo
  Ernesta Miloša
  Tribje
  E.Pascalija (Dom zdravlja)
  Jadranska ulica
  Školska (HMP)
  Kolodvorska
  Zemljoradnička
  Jadranska ulica
  Šetalište V. Gortana • 16 •

  VRIJEME I RAZDOBLJA
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Razdoblje naknade 0d 01.04 do 31.10 0d 01.11 do 30.03
  Vrijeme Naplate RADNI DAN 07:00h • 23:00h 07:00h • 23:00h
  Vrijeme Naplate SUBOTA 07:00h • 23:00h 07:00h • 23:00h
  Vrijeme Naplate NEDJELJA 07:00h • 23:00h BEZ NAPLATE
  Vrijeme Naplate PRAZNIK 07:00h • 23:00h BEZ NAPLATE

  I. KATEGORIJA • DNEVNE I SATNE KARTE
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Cijena satne karte 10,00 kn 10,00 kn
  Cijena dnevne karte 150,00 kn 150,00 kn

  II. & III. 
  KATEGORIJA • DNEVNE I SATNE KARTE
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Cijena satne karte 30,00 kn 30,00 kn
  Cijena dnevne karte 450,00 kn 450,00 kn

  POVLAŠTENE KARTE
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Cijena mjesečne karte PRAVNA OSOBA 200,00 kn 200,00 kn
  Cijena mjesečne karte FIZIČKA OSOBA 50,00 kn 50,00 kn
 • ZONA 4 • SMS 708878

  Z4

  INFORMACIJE

  Zona 4 nalazi se u ulicama:
  Šetalište V. Gortana • 17 •
  Ernesta Miloša
  Ulica žrtava fašizma
  Šetalište V. Gortana • 20 • (Parkiralište Nova obala)
  Ulica 154.brigade Hrvatske vojske

  VRIJEME I RAZDOBLJA
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Razdoblje naknade 0d 01.04 do 31.10 0d 01.11 do 30.03
  Vrijeme Naplate RADNI DAN 07:00h • 24:00h 07:00h • 24:00h
  Vrijeme Naplate SUBOTA 07:00h • 24:00h 07:00h • 24:00h
  Vrijeme Naplate NEDJELJA 07:00h • 24:00h BEZ NAPLATE
  Vrijeme Naplate PRAZNIK 07:00h • 24:00h BEZ NAPLATE

  I. KATEGORIJA • DNEVNE I SATNE KARTE
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Cijena satne karte 10,00 kn 10,00 kn
  Cijena dnevne karte 150,00 kn 150,00 kn

  II. & III. KATEGORIJA • DNEVNE I SATNE KARTE
  Cijena satne karte 30,00 kn 30,00 kn
  Cijena dnevne karte 450,00 kn 450,00 kn

  POVLAŠTENE KARTE
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Cijena mjesečne karte PRAVNA OSOBA 200,00 kn 200,00 kn
  Cijena godišnje karte PRAVNA OSOBA 600,00 kn 600,00 kn
  Cijena mjesečne karte FIZIČKA OSOBA 50,00 kn 50,00 kn
  Cijena godišnje karte FIZIČKA OSOBA 600,00 kn 600,00 kn

PayDo aplikacija za brže i jednostavnije plaćanje

Preuzmite besplatno PayDo aplikaciju na svoj mobitel i uštedite vrijeme.
Umjesto da ubacujete novce u aparat i čekate papirić,  platite parkirnu kartu u hodu u samo nekoliko klikova.

Parkirališta na
području Grada Umaga

Parkirališta na
području Grada Umaga

 • ZONA 2 • SMS 708329

  Z2

  INFORMACIJE

  Zona 2 nalazi se u ulicama:
  Istarska ulica, Zambratija
  Bašanija

  VRIJEME I RAZDOBLJA
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Razdoblje naknade 0d 01.04 do 31.10 0d 01.11 do 30.03
  Vrijeme Naplate RADNI DAN 07:00h • 23:00h 07:00h • 23:00h
  Vrijeme Naplate SUBOTA 07:00h • 23:00h 07:00h • 23:00h
  Vrijeme Naplate NEDJELJA 07:00h • 23:00h BEZ NAPLATE
  Vrijeme Naplate PRAZNIK 07:00h • 23:00h BEZ NAPLATE

  I. KATEGORIJA • DNEVNE I SATNE KARTE
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Cijena satne karte 10,00 kn 10,00 kn
  Cijena dnevne karte 150,00 kn 150,00 kn

  II. & III. 
  KATEGORIJA • DNEVNE I SATNE KARTE
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Cijena satne karte 30,00 kn 30,00 kn
  Cijena dnevne karte 450,00 kn 450,00 kn

  POVLAŠTENE KARTE
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Cijena mjesečne karte PRAVNA OSOBA 200,00 kn 200,00 kn
  Cijena mjesečne karte FIZIČKA OSOBA 50,00 kn 50,00 kn
 • ZONA 3 • SMS 708870

  Z2

  INFORMACIJE

  Zona 3 nalazi se u ulicama:
  Bašanija
  Lovrečica
  Sveti Pelegrin
  Stella Maris
  Punta
  Katoro
  Zambratija
  Ostala izvangradska parkirališta

  VRIJEME I RAZDOBLJA
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Razdoblje naknade 0d 01.04 do 31.10 0d 01.11 do 30.03
  Vrijeme Naplate RADNI DAN 07:00h • 23:00h 07:00h • 23:00h
  Vrijeme Naplate SUBOTA 07:00h • 23:00h 07:00h • 23:00h
  Vrijeme Naplate NEDJELJA 07:00h • 23:00h BEZ NAPLATE
  Vrijeme Naplate PRAZNIK 07:00h • 23:00h BEZ NAPLATE

  I. KATEGORIJA • DNEVNE I SATNE KARTE
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Cijena poludnevne karte 50,00 kn 50,00 kn
  Cijena dnevne karte 100,00 kn 100,00 kn

  II. & III. 
  KATEGORIJA • DNEVNE I SATNE KARTE
  NAZIV | TIP RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
  Cijena poludnevne karte 150,00 kn 150,00 kn
  Cijena dnevne karte 240,00 kn 240,00 kn

PARKIRALIŠTA PO ZONAMA

Z1

ZONA 1

Kroz vrtove – tržnica
Stari grad
8. ožujka
Ulica Dante Alighieri
Trgovačka ulica

Z2

ZONA 2

Mlinska ulica
Pozioi
Brolo
Ernesta Miloša
Tribje
Istarska ulica (Zambratija)
E.Pascalija (Dom zdravlja)
Jadranska ulica
Školska (HMP)
Kolodvorska
Zemljoradnička
Jadranska ulica
Šetalište V. Gortana • 16 •
Bašanija

Z3

ZONA 3

Bašanija
Lovrečica
Sveti Pelegrin
Stella Maris
Punta
Katoro
Zambratija
Ostala izvangradska parkirališta

Z4

ZONA 4

Šetalište V. Gortana • 17 •
Ernesta Miloša
Ulica žrtava fašizma
Šetalište V. Gortana • 20 • (Parkiralište Nova obala)
Ulica 154.brigade Hrvatske vojske

KATEGORIJE VOZILA

I. Kategorija
Auto
Kombi
II. - III. Kategorija
Kombi
Autobus

CIJENE PARKIRANJA

SATNA KARTA • I. KATEGORIJA

ZONE RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
ZONA 1 20,00 kn 20,00 kn
ZONA 2 10,00 kn 10,00 kn
ZONA 4 10,00 kn 10,00 kn

DNEVNA KARTA • I. KATEGORIJA

ZONE RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
ZONA 1 360,00 kn 360,00 kn
ZONA 2 150,00 kn 150,00 kn
ZONA 3 10,00 kn 10,00 kn
ZONA 4 100,00 kn 100,00 kn

SATNA KARTA • II. i III.KATEGORIJA

ZONE RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
ZONA 2 30,00 kn 30,00 kn
ZONA 4 30,00 kn 30,00 kn

DNEVNA KARTA • II. i III.KATEGORIJA

ZONE RADNO VRIJEME • LJETNO RADNO VRIJEME • ZIMSKO
ZONA 2 450,00 kn 450,00 kn
ZONA 3 • POLUDNENA KARTA 150,00 kn 150,00 kn
ZONA 3 240,00 kn 240,00 kn
ZONA 4 450,00 kn 450,00 kn

KAKO PLATITI

M-PARKING | SMS PARKING

M-parking usluga moguća je kod korisnika sljedećih mobilnih operatera u RH: VIPnet d.o.o., T-Mobile Hrvatska d.o.o. i TELE2 d.o.o.
Upute za m-parking (plaćanje parkiranja mobilnim telefonom):
1. Napišite SMS koji sadržava registracijsku oznaku vozila za koji želite platiti parkiranje (bez razmaka i specijalnih oznaka, npr. PU1234UM)
2. Pošaljite SMS s registracijskom oznakom vozila na m-parking broj 708528 ili 708529, ovisno o zoni parkiranja u kojoj se nalazite
3. Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na Vaš mobilni telefon sa svim podacima o plaćenom parkiranju
4. Ukoliko niste dobili povratnu SMS poruku kao potvrdu plaćanja u roku od dvije minute, plaćanje m-parking uslugom NIJE USPJELO te Vaš račun neće biti terećen.

PAYDO – MOBILE APP

Preuzmite PayDo putem pametnog telefona koristeći linkove na dnu teksta:

   1. Pokrenite PayDo i registrirajte se
   2. Prijavite se ako ste već registrirani
   3. Dozvolite lokacijske usluge kako bi aplikacija prepoznala trenutnu lokaciju (grad, parkirališnu zonu).
   4. Odaberite kartu i platite parkiranje

KONTAKT

KAKO PLATITI?

U slučaju problema ili prigovora u svezi parkinga, aparata ili plaćanja, pošaljite nam poruku.