KOMUNELA

U korak s vremenom
 

U KORAK S VREMENOM.

Tel: 052 743 – 297
Fax: 052 720 – 846
info@komunela.hr
Tribje 2 – 52470 Umag
LAT: 45.43103 • LOG: 13.522276

DOBRODOŠLI

RADNO VRIJEME

Svakim radnim danom:

OD 07:30h DO 15:30h

Blagajna:

OD 08:00h DO 14:30h

DOBRODOŠLI

Tel: 052 743 – 297
Fax: 052 720 – 846

info@komunela.hr

Tribje 2,
52470 Umag

LAT: 45.431037
LOG: 13.522276

RADNO VRIJEME

Svakim radnim danom:

OD 07:30h DO 15:30h

Blagajna:

OD 08:00h DO 14:30h

OBAVIJESTI

Odluka COVID-19

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),  članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), članka 68. i 110. Statuta Grada

Pročitaj više

Obavijest | Avviso

KOMUNELA d.o.o., u vidu prevencije širenja Koronavirusa COVID-19, do daljnjega ograničava rad sa strankama, a kontakt će biti moguć isključivo putem telefona, pošte ili e-maila. KOMUNELA d.o.o., tel. 052/743-297, e-mail: info@komunela.hr   Al fine di prevenire la diffusione dei coronavirus COVID-19 le societa` KOMUNELA d.o.o.s.r.l. rimarrannochiuse al pubblico a partire da mercoledì 11 marzo 2020

Pročitaj više

Odluka COVID-19

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),  članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), članka 68. i 110. Statuta Grada

Pročitaj više

Obavijest | Avviso

KOMUNELA d.o.o., u vidu prevencije širenja Koronavirusa COVID-19, do daljnjega ograničava rad sa strankama, a kontakt će biti moguć isključivo putem telefona, pošte ili e-maila. KOMUNELA d.o.o., tel. 052/743-297, e-mail: info@komunela.hr   Al fine di prevenire la diffusione dei coronavirus COVID-19 le societa` KOMUNELA d.o.o.s.r.l. rimarrannochiuse al pubblico a partire da mercoledì 11 marzo 2020

Pročitaj više

HORTIKULTURA

Hortikultura kao znanost odnosi se na intenzivni i komercijalni uzgoj kultiviranih biljaka, uzgoj i njegu flore i faune u vrtu, a u užem smislu riječi označava oblikovanje i njegu ukrasnog vrta kao područje krajobrazne hortikulture (latinski hortus znači vrt, a cultura znači uzgoj, razvoj, oplemenjivanje, usavršavanje).

VIŠE

IMATE UPIT?

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju svaki dan putem telefona i e-maila, od 07:30 do 15:30.
Kontaktirati nas možete i putem naše kontakt forme. Klikom na ova jtekst preusmjeriti ćemo Vas na Kontakt stranicu.

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

Da bi život u stambenoj zgradi bio kvalitetniji, sigurniji i ljepši, nužno je, osim razvijanja dobrosusjedskih odnosa, imati organizirano upravljanje zgradom. Upravo u tom segmentu tvrtka Komunela, svojim dugogodišnjim iskustvom i individualnim pristupom svakom korisniku te širokom lepezom usluga koje pružamo u okviru redovnog upravljanja, predstavlja najpouzdanijeg partnera na ovom dijelu tržišta.

VIŠE

HORTIKULTURA

Hortikultura kao znanost odnosi se na intenzivni i komercijalni uzgoj kultiviranih biljaka, uzgoj i njegu flore i faune u vrtu, a u užem smislu riječi označava oblikovanje i njegu ukrasnog vrta kao područje krajobrazne hortikulture (latinski hortus znači vrt, a cultura znači uzgoj, razvoj, oplemenjivanje, usavršavanje).

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

Da bi život u stambenoj zgradi bio kvalitetniji, sigurniji i ljepši, nužno je, osim razvijanja dobrosusjedskih odnosa, imati organizirano upravljanje zgradom. Upravo u tom segmentu tvrtka Komunela, svojim dugogodišnjim iskustvom i individualnim pristupom svakom korisniku te širokom lepezom usluga koje pružamo u okviru redovnog upravljanja, predstavlja najpouzdanijeg partnera na ovom dijelu tržišta.

VIŠE

Komunalni odjel tijekom cijele godine na području Grada Umaga obavlja poslove održavanja i čišćenja javnih površina, saniranja nelegalnih odlagališta, održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta, prometne signalizacije te gradskih groblja. Nadalje, navedeni odjel obavlja aktivnosti dostave i postavljanja pozornica te ostale logistike namijenjene održavanju raznih pučkih i gradskih manifestacija.

VIŠE
Mediteranski park

PARKING

Parking u gradu Umagu možete platiti na parkomatu, sms-om ili aplikacijom.
Više o načinu plaćanja, cijenama i vremenu parkiranja možete saznati klikom na ovaj tekst.

Graska kavana Umag

UGOSTITELJSTVO

Komunela d.o.o. upravlja i kavanom “Gradska kavana Umag”. Više o ugostiteljstvu pod upravljanjem Komunele doznati možete klikom na ovaj tekst, gdje ćemo Vas preusmjeriti na stanice Gradske Kavane Umag.

KOMUNALNE DJELATNOSTI

Komunalni odjel tijekom cijele godine na području Grada Umaga obavlja poslove održavanja i čišćenja javnih površina, saniranja nelegalnih odlagališta, održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta, prometne signalizacije te gradskih groblja. Nadalje, navedeni odjel obavlja aktivnosti dostave i postavljanja pozornica te ostale logistike namijenjene održavanju raznih pučkih i gradskih manifestacija.

Mediteranski park

PARKING

Parking u gradu Umagu možete platiti na parkomatu, sms-om ili aplikacijom.
Više o načinu plaćanja, cijenama i vremenu parkiranja možete saznati klikom na ovaj tekst.

Graska kavana Umag

UGOSTITELJSTVO

Komunela d.o.o. upravlja i kavanom “Gradska kavana Umag”. Više o ugostiteljstvu pod upravljanjem Komunele doznati možete klikom na ovaj tekst, gdje ćemo Vas preusmjeriti na stanice Gradske Kavane Umag.