HORTIKULTURA

HORTIKULTURA KAO ZNANOST

H

ortikultura kao znanost odnosi se na intenzivni i komercijalni uzgoj kultiviranih biljaka, uzgoj i njegu flore i faune u vrtu, a u užem smislu riječi označava oblikovanje i njegu ukrasnog vrta kao područje krajobrazne hortikulture (latinski hortus znači vrt, a cultura znači uzgoj, razvoj, oplemenjivanje, usavršavanje).

IVANA COSLOVICH
Voditelj odjela hortikulture
E-mail:
ivana.coslovich@komunela.hr

HORTIKULTURA KAO ZNANOST

H

ortikultura kao znanost odnosi se na intenzivni i komercijalni uzgoj kultiviranih biljaka, uzgoj i njegu flore i faune u vrtu, a u užem smislu riječi označava oblikovanje i njegu ukrasnog vrta kao područje krajobrazne hortikulture (latinski hortus znači vrt, a cultura znači uzgoj, razvoj, oplemenjivanje, usavršavanje).

ADRIJANO JURIŠEVIĆ
Voditelj odjela upr. stambenim zgradama
E-mail:
adrijano.jurisevic@komunela.hr

SIGURNO I KVALITETNO

Odjel hortikulture unutar komunalnog poduzeća Komunela d.o.o. Umag obavlja poslove održavanja i izgradnje zelenih površina u vlasništvu Grada Umaga. Hortikulturni radovi i aktivnosti održavanja zelenih površina traju kontinuirano, tijekom cijele godine. U ljetnim mjesecima uglavnom se obavlja košnja zelenih površina, grabljanje, utovar i odvoz trave, sadnja, okopavanje, uređenje cvjetnih gredica te orezivanje i oblikovanje trajnica, grmova i živica. U zimskim mjesecima radi se na orezivanju i oblikovanju krošnji stabala, sanitarnoj sječi istih, grabljanju lišća i iglica te sadnji i okopavanju trajnica, grmova i stabala.

Ujedno, tijekom cijele godine redovito se vrši adekvatna zaštita bilja odobrenim kemijskim zaštitnim sredstvima, a radi sve većeg broja štetnika te bolesti biljaka i nasada.

Uz stalno zaposlene djelatnike na izgradnji i održavanju zelenih površina, koristi se i profesionalna mehanizacija- kosilice, traktori i ostala specijalizirana komunalna vozila s priključcima.

Također, za potrebe „trećih lica“, uređuje se okoliš i okućnice te vrše ostali radovi na održavanju zelenih prostora.

ZA GRAD KOJI RASTE

Tekst na zidu Umag

DA LI STE ZNALI?

Hortikultura se još može definirati kao znanost o uzgoju i njezi flore i faune u vrtu. Latinski hortus znači vrt,a latinski cultura je uzgoj, razvoj, oplemenjivanje, usavršavanje.

Hortikultura obuhvaća brigu o tlu ( ili drugom mediju na kojem biljka raste ), razmnožavanje , oplemenjivanje i sjemenarstvo, uzgoj povrća,voća,vinove loze, ljekovitog, aromatičnog i ukrasnog bilja, proučava biljne bolesti i štetnike, ishranu bilja, ekologiju vrta, oblikovanje kao umjetnički i estetski aspekt vrta, a u još širem smislu i uzgoj gljiva, pčelarstvo, stočarstvo ( kućni ljubimci, sitna stoka ) itd. Razlikuje se u odnosu na agrikulturu tj. agronomiju prvenstveno u tome što latinski ager ( g. agri ) znači polje, seosko imanje dakle označava znatno veću površinu od hortus-a tj. vrta.

Hortikultura u užem smislu riječi često označava oblikovanje i njegu ukrasnog vrta kao područje krajobrazne arhitekture.

KONTAKT FORMA
    horti_box1
    horti_box2
    horti_box3