Zaštita osobnih podataka / privatnosti

Komunela d.o.o. vrlo ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka te poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu istih sukladno pravu Republike Hrvatske i Europske unije, a posebice sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te općim uvjetima zaštite osobnih podataka temeljenih na odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) Izjavom o zaštiti osobnih podataka i privatnosti korisnicima ovih web stranica pružamo informacije o načinu prikupljanja, korištenja, zaštite, ispravaka i brisanja njihovih osobnih informacija. Poveznica do ove Izjave o zaštiti osobnih podataka / zaštiti privatnosti dostupna je na naslovnici i stranici koja sadrži sve dokumente i poveznice ove tvrtke.

Osobni podaci korisnika

U uvjetima zaštite osobnih podataka pojam ‘osobni podatak’ podrazumijeva svaki podatak temeljem kojeg se korisnik može identificirati: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, poštanska adresa, telefonski broj, IP adresa i sl. podaci.

Za pristup sadržajima ovih web stranica nije potrebna registracija korisnika niti se korisnik za pristup sadržajima treba prijavljivati na web stranicu, stoga se  web stranice mogu koristiti i bez otkrivanja identiteta korisnika.

Cilj je ove Izjave upoznati korisnike web stranica, odnosno usluga Komunela d.o.o. s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, a sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Zaštita privatnosti u Komunela d.o.o. temelji se na osnovnim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Zahtjev korisnika za uvid, dostavu, ispravak, promjenu, dopunu, ograničenje prikupljanja, prijenos, brisanje iili prigovor na obradu osobnih podataka možete preuzeti ovdje:

Zahtjevi Komunela d.o.o.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Sukladno zakonskim propisima, tvrtka Komunela d.o.o. je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka na način da:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka (Društvo) na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona,
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Komunela d.o.o.
Adrijano Jurišević
Tribje 2,
52470 UMAG
Telefon: 052 743 – 297

E.mail: adrijano.jurisevic@komunela.hr

Prava korisnika

Pravo na povlačenje privole: 

Ako ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka, imate pravo tu privolu povući, s time da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja. Povlačenjem privole za ispitanika ne nastaju nikakve negativne posljedice, međutim, moguće je da, nakon povlačenja privole za obradu podataka koji su nužni za ostvarivanje nekog Vašeg prava ili korištenje usluge, više nećete biti u mogućnosti ostvarivati određeno pravo ili koristiti uslugu.

Pravo pristupa osobnim podacima:

Od voditelja obrade imate pravo dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, koji se podaci obrađuju i u koju svrhu, vrijeme čuvanja podataka i sl.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Pravo na brisanje osobnih podataka (“pravo na zaborav”): 

Imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: 

– podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, 

– ako povučete privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu, 

– ako uložite prigovor na obradu, a ne postoje jači legitimni razlozi za obradu; 

– osobni podaci su nezakonito obrađeni; 

– osobni podaci se moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade 

Pravo na brisanje podataka ne može se ispuniti u slučajevima kada je njihova obrada neophodna za: 

– ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja; 

– poštivanje pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili države članice kojem podliježe voditelj ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; 

– arhiviranje u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom na brisanje može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; 

– postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;

Pravo na ograničenje obrade podataka može se ispuniti u sljedećim slučajevima: 

– ako osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; 

– obrada je nezakonita, a Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; 

– voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; 

– uložili ste prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge;

Pravo na prenosivost podataka 

Pravo na prigovor

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu:

Pravo na učinkoviti pravni lijek protiv nadzornog tijela

Povezano s pravima korisnika, sve svoje zahtjeve možete nam uputiti putem naših obrasca:

Zahtjevi Komunela d.o.o.

Postupak u slučaju neovlaštenog pristupa osobnim podacima

U slučaju sigurnosnog upada koji bi dopustio neovlašteni pristup osobnim podacima korisnika, vlasnik web stranica će sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) sve korisnike i Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP) koja je nadležna za nadzor primjene ove Uredbe obavijestiti o neovlaštenom upadu u zakonskom roku od 72 sata.

Izmjene uvjeta zaštite osobnih podataka

Ovi uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na podatke prikupljene na ovoj web stranici a ne na osobne podatke prikupljene izvan nje, u svrhu korištenja pojedinih usluga (npr. povlaštene parkirne karte, parking bon i sl.).

Tvrtka Komunela d.o.o. zadržava pravo izmjene uvjeta zaštite privatnosti bez prethodne najave. Izmjene će biti objavljene na istoj web stranici.

Izjavu o pristupačnosti mrežne stranice možete pročitati i preuzeti na sljedećoj poveznici:

VIŠE

Kolačići (cookies) i vanjske poveznice (linkovi)

Kolačići na web stranici

Ova web stranica koristi kolačiće za upravljanje odabirom jezika, navigacijom i drugim funkcijama te dijeli informacije s trećem stranama čije aplikacije koristi, no ne dijeli vaše osobne informacije s autorima kolačića trećih strana niti direktno koristi kolačiće trećih strana.

Uputno je, ako se do sada niste upoznali s tim pojmom, pročitati nekoliko osnovnih informacije o vrsti kolačića, njihovoj svrsi i mogućnostima brisanja npr. na stranicama EU.

S obzirom na našim stranicama nema registracije korisnika, koriste se samo anonimni podaci za sesije posjeta – sesije su anonimne i bilježe se samo kao anonimni identifikacijski (ID) broj korisnika, te se brišu odmah nakon što napustite naše web stranice ili zatvorite preglednik. Naziv kolačića sesije slučajno je generiran. Kad (neprijavljeni) korisnik napusti web stranice i zatvori web preglednik ili je neaktivan tijekom 60 minuta privremeno pohranjena sesija se briše.

Poveznice / linkovi trećih strana

U nekim sadržajima ovih web stranica objavljene su web poveznice/linkovi za treće strane tj. njihove web stranice (npr. Gradska kavana, grad Umag i sl.). Nastojimo pažljivo odabrati web stranice na koje upućujemo korisnika, vodeći računa da one budu relevantnog i kvalitetnog sadržaja, no ne možemo dati nikakva jamstva u pogledu zaštite osobnih podataka na tim stranicama, niti preuzeti bilo kakvu odgovornost za sadržaj tih stranica. Ovi uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se isključivo na ove web stranice (www.komunela.hr). Web stranice trećih strana imaju vlastite uvjete zaštite osobnih podataka s kojima su obavezne upoznati korisnika.

Vremensko čuvanje osobnih podataka

Vaši se osobni podaci čuvaju samo toliko vremena koliko je potrebno da se ostvare svrhe u koje su osobni podaci bili prikupljeni i obrađeni. Svi osobni podaci koji se obrađuju na osnovi zakona, čuvaju se u okviru zakonski određenog razdoblja. Svi osobni podaci koji se obrađuju na osnovi ugovornog odnosa s korisnikom, čuvaju se u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora, osim u slučaju ako između Vas i tvrtke Komunela d.o.o. dođe do spora u vezi ugovora, kada se podaci čuvaju još 5 godina nakon pravomoćne sudske presude ili nagodbe, a u slučaju da nije došlo do sudskog spora, podaci se čuvaju 5 godina nakon dana mirnog rješavanja spora. Svi osobni podaci koji se obrađuju na osnovi privole korisnika ili legitimnog interesa, čuvaju se trajno, do povlačenja privole od strane korisnika, tj. do zahtjeva prekida obrade. Podaci se brišu prije povlačenja privole od strane korisnika samo ako je postignuta svrha obrade osobnih podataka ili ako je tako određeno zakonom.

Kako se koriste / čuvaju prikupljeni osobni podaci

Vaše podatke koristimo kako bismo vam pružili što kvalitetnije iskustvo prilikom korištenja ovih web stranica i naših usluga. Prikupljeni podaci koriste se za pohranu odabira jezika, navigaciju i prikupljanje anonimnih statističkih podataka s ciljem poboljšanje usluga koje web stranica pruža. S obzirom na to da na ovoj web stranici nema registracije korisnika, ona ne prikuplja nikakve osobne podatke korisnika već samo anonimne podatke potrebne za sesije posjeta i podatke za kolačiće trećih strana.

Komunela d.o.o. obvezuje se da Vaše osobne podatke neće učiniti na bilo koji način dostupnima trećim osobama, već će nakon ispunjenja svrhe prikupljanja podataka iste obrisati.

Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-poštu) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem e-pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, smatra se da ste nam te podatke dostavili  po vlastitoj odluci, a te podatke koristimo isključivo u svrhu i u obimu potrebnom radi ispunjenja vaših zahtjeva, kako bismo Vam uputili traženi odgovor ili pružili odgovarajuću uslugu.

Podaci o korisnicima naših usluga (npr. povlaštene parkirne karte, parking bon i sl.) pohranjuju se u zasebni, zaštićeni sustav obrade podataka o korisnicima usluga parkiranja i drugih usluga Komunela d.o.o., koji nije povezan sa ovom web stranicom. Ručni zapisi osobnih podataka čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, dok su osobni podaci koji se nalaze u formatu elektroničkog zapisa na osobnim računalima i serveru zaštićeni enkripcijom i sustavima zaštite (firewall, antivirusni program).

U svakom trenutku imate pravo uvida, ispravka, dopune ili brisanja danih podataka te pravo odustati od date privole za obradu Vaših podataka i zatražiti prestanak njihove daljnje obrade.

Komunela d.o.o. štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni i pribavljeni su u sklopu poslovanja, bilo da su podaci dobiveni od Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:

• izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojeg ste stranka ili za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora

• zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes može biti: naplata dnevne parkirne karte, vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima, zaštita osoba i imovine, odgovaranje na vaše upite i komentare

• ispunjavanje Vaših zahtjeva i omogućavanje ostvarivanja Vaših prava

• nužnog poštivanja zakonskih obveza

• obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo Vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.

Vaši osobni podaci mogu se proslijediti trećim osobama jedino u slučajevima u kojima je to propisano zakonom ili drugim propisom (MUP ili druga nadležna tijela).

Vremensko čuvanje osobnih podataka

Vaši se osobni podaci čuvaju samo toliko vremena koliko je potrebno da se ostvare svrhe u koje su osobni podaci bili prikupljeni i obrađeni. Svi osobni podaci koji se obrađuju na osnovi zakona, čuvaju se u okviru zakonski određenog razdoblja. Svi osobni podaci koji se obrađuju na osnovi ugovornog odnosa s korisnikom, čuvaju se u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora, osim u slučaju ako između Vas i tvrtke Komunela d.o.o. dođe do spora u vezi ugovora, kada se podaci čuvaju još 5 godina nakon pravomoćne sudske presude ili nagodbe, a u slučaju da nije došlo do sudskog spora, podaci se čuvaju 5 godina nakon dana mirnog rješavanja spora. Svi osobni podaci koji se obrađuju na osnovi privole korisnika ili legitimnog interesa, čuvaju se trajno, do povlačenja privole od strane korisnika, tj. do zahtjeva prekida obrade. Podaci se brišu prije povlačenja privole od strane korisnika samo ako je postignuta svrha obrade osobnih podataka ili ako je tako određeno zakonom.

Odluka o Imenovanju službenika za zaštitu podataka

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Uprava društva donosi
dana 24. svibnja 2018.

ODLUKU
o imenovanju službenika za zaštitu podataka

I.

Službenikom za zaštitu osobnih podataka trg. društva Komunela d.o.o. imenuje se radnik/ca
ADRIJANO JURIŠEVIĆ zaposlen na radnom mjestu voditelj odjela upravljanja zgradama
trg. društva Komunela d.o.o.

II.

u svojstvu službenika za zaštitu osobnih podataka, radnik/ea ADRIJANO JURIŠEVIĆ
obavljat će dužnosti propisane čl. 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

lll.
Radnik/ca ADRIJANO JURIŠEVIĆ dužan je čuvali povjerljivost svih podataka i informacija
koje sazna u obavljanju dužnosti službenika za zaštitu podataka, a ta obveza traje i nakon
njenog prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

IV,

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka će obavijestili Agenciju o zaštiti
osobnih podataka i to najkasnije u roku od mjesec dana od dane donošenja ove odluke.

V.

Službene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podatka iz toč. 1. ove Odluke
će učinili javno dostupnim na svojim web stranicama.

VI.

ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Umag, 24. svibnja 2018.