Izjava o pristupačnosti

Komunela d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište tvrtke Komunela d.o.o. koje se nalazi na adresi https://komunela.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica kommunela d.o.o. djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog neusklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom iz sljedećih razloga:
• zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način
• neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
• neke pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc, .xls i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje

Podizanje razine pristupačnosti

Komunela d.o.o. je proveo korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja u maksimalnoj mogućoj mjeri.

 

• svaku objavljenu fotografiju poprati „alt tag“ s opisom sadržaja fotografije
• Pružene su ekvivalentne alternative slušnom i vizualnom sadržaju
• Stvorene su tablice koje se elegantno transformiraju
• Osigurano je da se stranice s novim tehnologijama elegantno transformiraju
• Osigurana je izravna dostupnost ugrađenih korisničkih sučelja
• Korištene su W3C tehnologije i smjernice
• Navedene su informacije o kontekstu i orijentaciji
• Osigurani su jasni navigacijski mehanizmi
• Osigurano je da su dokumenti jasni i jednostavni
• Stvoren je sadržaj koji se može predstaviti na različite načine (na primjer jednostavniji izgled) bez gubitka podataka ili strukture.
• Korisnicima je osigurano dovoljno vremena za čitanje i upotrebu sadržaja.
• Sadržaj je dizajniran na način za koji je poznato da ne uzrokuje napadaje.
• kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće
• stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice
• na stranici nema obrazaca ili skripti čije izvođenje je vremenski ograničeno
• stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima
• na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike
• zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije
• korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na stranici
• boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv
• audio i video zapisi koji su objavljeni na mrežnoj stranici nikad ne dolaze samostalno nego su popraćeni tekstualnim opisom koji prethodi zapisu
Mrežne stranice Grada Umaga optimizirane su za novije generacije internet preglednika:

 

• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Opera
• Microsoft Edge
• Safari

 

Ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu stranice.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 24. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Komunela d.o.o.
Komunela d.o.o. će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Komuneli d.o.o. možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

 

Zahtjev možete poslati/uputiti Povjereniku za pristup informacijama Tanji Rako na kontakt:

 

• telefonom na broj: +385 (0)52 743-297
• elektroničkom poštom: info@komunela.hr ili tanja.rako@komunela.hr
• poštom na adresu: Komunela d.o.o., Tribje 2, 52470 Umag

 

Komunela d.o.o. dužan je na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Izjavu o pristupačnosti mrežne stranicemožete preuzeti i na svoje računalo u .PDF formatu
Preuzeti ga možete na sljedećoj poveznici: