Obavijest | Avviso

KOMUNELA d.o.o., u vidu prevencije širenja Koronavirusa COVID-19, do daljnjega ograničava rad sa strankama, a kontakt će biti moguć isključivo putem telefona, pošte ili e-maila. KOMUNELA d.o.o., tel. 052/743-297, e-mail: info@komunela.hr   Al fine di prevenire la diffusione dei coronavirus COVID-19 le societa` KOMUNELA d.o.o.s.r.l. rimarrannochiuse al pubblico a partire da mercoledì 11 marzo 2020