24. Sajam cvijeća

Od 28, travanja do 30. travnja održati će se 24. Sajam cvijeća. Sajam će se održati u mediteranskom parku “Humagum” u Umagu (Mediteranski park nalazi se pored zatvorenog parkinga na obali i dječijeg igrališta). Prijavnica za sajam nalazi se na stranici Sajma cvijeća – Umag Floria na sljedećoj poveznici: UMAG FLORIA     Mediteranski Park

Shopping&Coffee manifestacija

Tijekom vikenda mjeseca svibnja (subote i nedjelje), Komunela d.o.o. neće vršiti naplatu parkirnaja na području grada Umaga. Naplata se neće vršiti na sljedeće dane: 01. i 02. svibnja 08. i 09. svibnja 15. i 16. svibnja 22. i 23. svibnja 29. i 30. svibnja Odluku o privremenoj obustavi naplate možete pročitati ili preuzeti na sljedećoj

Odluka COVID-19

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),  članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), članka 68. i 110. Statuta Grada

Obavijest | Avviso

KOMUNELA d.o.o., u vidu prevencije širenja Koronavirusa COVID-19, do daljnjega ograničava rad sa strankama, a kontakt će biti moguć isključivo putem telefona, pošte ili e-maila. KOMUNELA d.o.o., tel. 052/743-297, e-mail: info@komunela.hr   Al fine di prevenire la diffusione dei coronavirus COVID-19 le societa` KOMUNELA d.o.o.s.r.l. rimarrannochiuse al pubblico a partire da mercoledì 11 marzo 2020