Shopping&Coffee manifestacija

Tijekom vikenda mjeseca svibnja (subote i nedjelje), Komunela d.o.o. neće vršiti naplatu parkirnaja na području grada Umaga. Naplata se neće vršiti na sljedeće dane: 01. i 02. svibnja 08. i 09. svibnja 15. i 16. svibnja 22. i 23. svibnja 29. i 30. svibnja Odluku o privremenoj obustavi naplate možete pročitati ili preuzeti na sljedećoj

Javna nabava za godinu 2021

Javna nabava za godinu 2021 Rpt_PlanNabave2021 Preuzmite plan nabave na sljedećoj poveznici: Javna nabava za godinu 2021 Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa Javne nabave Izjava javne nabave o postojanju / ne postojanju sukoba interesa Popis gospodarskih subjekata s kojima ne smijemo sklapati ugovore možete preuzeti ovdje: Popis gospodarskih subjekata s kojima Komunela d.o.o.

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Izjava o pristupačnosti Komunela d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih