Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Izjava o pristupačnosti Komunela d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih

Upravljanje nekretninama – Pravni propisi

Upravljanja zgradama pravno je određeno u prvom redu Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Navedeni Zakon utvrđuje međusobne odnose suvlasnika zgrade odnosno bilo koje druge vrste nekretnina. Svi ostali Zakoni utvrđuju što kako i kada suvlasnici moraju činiti u okviru upravljanja i održavanja vlastite zgrade odnosno nekretnine. • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama  je temeljno ljudsko pravo koje se štiti  Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 172/03. i 144/10.). Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup

Opći uvjeti parkiranja

Temeljem članka 35. st.1. toč.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08), temeljem članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08), članka 56. , članka 109. Statuta Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga 09/09), te temeljem

Javna nabava za godinu 2020

Javna nabava za godinu 2020 (II. Izmjena) Rpt_PlanNabave2020zadnji Preuzmite I. izmjenu i dopune plana nabave na sljedećoj poveznici: I. Izmjena javne nabava za godinu 2020 Preuzmite II. izmjenu i dopune plana nabave na sljedećoj poveznici: II. Izmjena javne nabava za godinu 2020Rpt_PlanNabave2020zadnji Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa Javne nabave Izjava javne nabave o postojanju