Javna nabava od 2018. godine

Plan nabave Komunela d.o.o. možet vidjeti, pregledati i preuzeti na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Kako bi lakše i b rže pregledali naše Planove nabave, pripremili smo Vam mali “Priručnik pregleda”: Spojite se na stranicu Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (eojn.nn.hr). Kliknite na “Planovi nabave”. Pod “Naručitelj” upišite “Komunela” ili “Komunela d.o.o.” i kliknite na