Javna nabava od 2018. godine

Plan nabave Komunela d.o.o. možet vidjeti, pregledati i preuzeti na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Kako bi lakše i b rže pregledali naše Planove nabave, pripremili smo Vam mali “Priručnik pregleda”: Spojite se na stranicu Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (eojn.nn.hr). Kliknite na “Planovi nabave”. Pod “Naručitelj” upišite “Komunela” ili “Komunela d.o.o.” i kliknite na

Shopping&Coffee manifestacija

Tijekom vikenda mjeseca svibnja (subote i nedjelje), Komunela d.o.o. neće vršiti naplatu parkirnaja na području grada Umaga. Naplata se neće vršiti na sljedeće dane: 01. i 02. svibnja 08. i 09. svibnja 15. i 16. svibnja 22. i 23. svibnja 29. i 30. svibnja Odluku o privremenoj obustavi naplate možete pročitati ili preuzeti na sljedećoj