Javna nabava od 2018. godine

Plan nabave Komunela d.o.o. možet vidjeti, pregledati i preuzeti na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Kako bi lakše i b rže pregledali naše Planove nabave, pripremili smo Vam mali “Priručnik pregleda”: Spojite se na stranicu Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (eojn.nn.hr). Kliknite na “Planovi nabave”. Pod “Naručitelj” upišite “Komunela” ili “Komunela d.o.o.” i kliknite na

Javna nabava za godinu 2021

Javna nabava za godinu 2021 Rpt_PlanNabave2021 Preuzmite plan nabave na sljedećoj poveznici: Javna nabava za godinu 2021 Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa Javne nabave Izjava javne nabave o postojanju / ne postojanju sukoba interesa Popis gospodarskih subjekata s kojima ne smijemo sklapati ugovore možete preuzeti ovdje: Popis gospodarskih subjekata s kojima Komunela d.o.o.

Javna nabava za godinu 2020

Javna nabava za godinu 2020 (II. Izmjena) Rpt_PlanNabave2020zadnji Preuzmite I. izmjenu i dopune plana nabave na sljedećoj poveznici: I. Izmjena javne nabava za godinu 2020 Preuzmite II. izmjenu i dopune plana nabave na sljedećoj poveznici: II. Izmjena javne nabava za godinu 2020Rpt_PlanNabave2020zadnji Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa Javne nabave Izjava javne nabave o postojanju

Javna nabava za godinu 2019

Javna nabava za godinu 2019 Rpt_PlanNabave 19 Preuzmite plan nabave u .pdf formatu na svoje računalo. Poveznica za preuzimanje: Javna nabava za godinu 2019 Javnu nabavu za “Gorivo” i za “Kamion Kiper” u ..pdf formatu možete preuzeti ovdje:: Izjava javne nabave “Gorivo” i “Kamion Kiper” Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa Javne nabave

Javna nabava za godinu 2017

Javna nabava za godinu 2017 Plan_Nabave_17 Preuzmite plan nabave u .pdf formatu na svoje računalo. Poveznica za preuzimanje: Javna nabava za godinu 2017   Ostali dokumenti povezani sa planom nabave 2017.: I. Izmjena plana nabave II. Izmjena plana nabave III. Izmjena plana nabave Odluka o provedbi postupka nabave