Od 28, travanja do 30. travnja održati će se 24. Sajam cvijeća.
Sajam će se održati u mediteranskom parku “Humagum” u Umagu (Mediteranski park nalazi se pored zatvorenog parkinga na obali i dječijeg igrališta).

Prijavnica za sajam nalazi se na stranici Sajma cvijeća – Umag Floria na sljedećoj poveznici: UMAG FLORIA

 

 

Mediteranski Park Humagum

Mediteranski Park “Humagum”.