Shopping&Coffee manifestacija

Tijekom vikenda mjeseca svibnja (subote i nedjelje), Komunela d.o.o. neće vršiti naplatu parkirnaja na području grada Umaga. Naplata se neće vršiti na sljedeće dane: 01. i 02. svibnja 08. i 09. svibnja 15. i 16. svibnja 22. i 23. svibnja 29. i 30. svibnja Odluku o privremenoj obustavi naplate možete pročitati ili preuzeti na sljedećoj

Odluka o organizaciji, upravljanju, načinu naplate i kontroli parkiranja

Odluka 09_06_2022 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, upravljanju, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Umaga-Umago. ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, upravljanju, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Umaga-Uma Odluku možete preuzeti na sljedećoj