Odluka o organizaciji, upravljanju, načinu naplate i kontroli parkiranja

Odluka 09_06_2022 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, upravljanju, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Umaga-Umago. ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, upravljanju, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Umaga-Uma Odluku možete preuzeti na sljedećoj

Opći uvjeti parkiranja

Temeljem članka 35. st.1. toč.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08), temeljem članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08), članka 56. , članka 109. Statuta Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga 09/09), te temeljem