Javna nabava za godinu 2020

Javna nabava za godinu 2020 (II. Izmjena) Rpt_PlanNabave2020zadnji Preuzmite I. izmjenu i dopune plana nabave na sljedećoj poveznici: I. Izmjena javne nabava za godinu 2020 Preuzmite II. izmjenu i dopune plana nabave na sljedećoj poveznici: II. Izmjena javne nabava za godinu 2020Rpt_PlanNabave2020zadnji Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa Javne nabave Izjava javne nabave o postojanju

Javna nabava za godinu 2019

Javna nabava za godinu 2019 Rpt_PlanNabave 19 Preuzmite plan nabave u .pdf formatu na svoje računalo. Poveznica za preuzimanje: Javna nabava za godinu 2019 Javnu nabavu za “Gorivo” i za “Kamion Kiper” u ..pdf formatu možete preuzeti ovdje:: Izjava javne nabave “Gorivo” i “Kamion Kiper” Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa Javne nabave

Odluka COVID-19

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),  članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), članka 68. i 110. Statuta Grada

Obavijest | Avviso

KOMUNELA d.o.o., u vidu prevencije širenja Koronavirusa COVID-19, do daljnjega ograničava rad sa strankama, a kontakt će biti moguć isključivo putem telefona, pošte ili e-maila. KOMUNELA d.o.o., tel. 052/743-297, e-mail: info@komunela.hr   Al fine di prevenire la diffusione dei coronavirus COVID-19 le societa` KOMUNELA d.o.o.s.r.l. rimarrannochiuse al pubblico a partire da mercoledì 11 marzo 2020

Javna nabava za godinu 2017

Javna nabava za godinu 2017 Plan_Nabave_17 Preuzmite plan nabave u .pdf formatu na svoje računalo. Poveznica za preuzimanje: Javna nabava za godinu 2017   Ostali dokumenti povezani sa planom nabave 2017.: I. Izmjena plana nabave II. Izmjena plana nabave III. Izmjena plana nabave Odluka o provedbi postupka nabave