Javna nabava za godinu 2021

Preuzmite plan nabave na sljedećoj poveznici:

Javna nabava za godinu 2021

Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa Javne nabave

Izjava javne nabave o postojanju / ne postojanju sukoba interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima ne smijemo sklapati ugovore možete preuzeti ovdje:

Popis gospodarskih subjekata s kojima Komunela d.o.o. ne smije sklapati ugovore