Javna nabava za godinu 2019

Preuzmite plan nabave u .pdf formatu na svoje računalo. Poveznica za preuzimanje:

Javna nabava za godinu 2019

Javnu nabavu za “Gorivo” i za “Kamion Kiper” u ..pdf formatu možete preuzeti ovdje::

Izjava javne nabave “Gorivo” i “Kamion Kiper”

Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa Javne nabave

Izjava javne nabave o postojanju / ne postojanju sukoba interesa