Javna nabava za godinu 2020

Preuzmite plan nabave u .pdf formatu na svoje računalo. Poveznica za preuzimanje:

Javna nabava za godinu 2020

Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa Javne nabave

Izjava javne nabave o postojanju / ne postojanju sukoba interesa