Javna nabava za godinu 2020 (I. Izmjena)

Preuzmite I. izmjenu i dopune plana nabave na sljedećoj poveznici:

I. Izmjena javne nabava za godinu 2020

Preuzmite plan nabave u .pdf formatu na svoje računalo. Poveznica za preuzimanje:

Javna nabava za godinu 2020

Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa Javne nabave

Izjava javne nabave o postojanju / ne postojanju sukoba interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima ne smijemo sklapati ugovore možete preuzeti ovdje:

Popis gospodarskih subjekata s kojima Komunela d.o.o. ne smije sklapati ugovore